Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

30/12/2011

Instrucció 5/2011, de 30 de desembre, de la interventora general sobre registre comptable de les quantitats a reintegrar per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la liquidació definitiva dels recursos del Sistema de Finançament

Per a més informació podeu descarregar el següent document