Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

23/12/2013

Instrucció 7/2013, de 20 de desembre, de la Intervenció general de la comunitat Autònoma de les Illes Balears que regula el procediment que han de dur a terme les unitats de gestió econòmica per acomplir amb la obligació de subministrament d'informació comptable relativa a les operacions pendents d'aplicar al pressupost, periodificació de depeses pressupostàries i altres despeses que no sigui procedent aplicar a comptes de creditors i se n'hagi de dotar la provisió corresponent.

Per a més informació podeu descarregar el següent document