Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

26/01/2015

Instrucció 1/2015, de 26 de gener, de l'interventor general i del director general del tresor, política financera i patrimoni per la qual es modifica la Instrucció 1/2014, de 5 de febrer, relativa als fitxers de tercers del sistema d'informació integrat per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document