Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

24/02/2016

Instrucció 1/2016, de 24 de febrer, del director general de pressuposts i finançament per la qual s'aprova el model de seguiment i control pressupostari que els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han d'emplenar i trametre mensualment.

Per a més informació podeu descarregar el següent document