Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

22/06/2016

Instrucció 1/2016, de 17 de juny, del director general de Pressposts i Finançament i de l'interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la tramitació de determinats expedients de modificacions pressupostàries

Per a més informació podeu descarregar el següent document