Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

15/07/2013

Acord del Consell de Gorvern de 12 de juliol de 2013, pel qual s'aplica la previsió de l'article 83.2 del Text refós de la Llei de finances respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada.

Per a més informació podeu descarregar el següent document