Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

17/12/2015

Resolució de l'interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 17 de desembre de 2015 relativa al representant de la intervenció general en les meses de contractació a què es refereix l'article 320 del text refós de la Llei de contractes del sector públic

Per a més informació podeu descarregar el següent document