INFOJOVE

 

BlancBlanclogo infojove

Blanc

catala gener 2017

Blanc

PROVES DE LLENGUA CATALANA GENER DE 2017

Més info a: http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=2724650&coduo=2486899&lang=ca

Blanc

SUBVENCIONS

 

AMPLIAT EL TERMINI PER PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE JOVENTUT
 
Us informam que s'ha ampliat el termini per presentar la documentació justificativa relativa a les subvencions per dur a terme projectes habituals i/o puntuals d'activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils. Teniu temps fins al 28 d'octubre de 2016. Teniu més informació a l'enllaç següent:
 
Blanc
BASES DEL PREMI D'INVESTIGACIÓ JAUME LLADÓ I FERRAGUT PDF
Blanc

no siguis ase

Blanc

facebook

twetter

b Blanc
1Blanc2
Blanc
3Blanc4
Blanc

NOVETATS

Curs de "Docència de la formació professional per a l'ocupació" organitzat per l'IB-Jove. Més informació. 13/01/2016 Curs de "Docència de la formació professional per a l'ocupació" organitzat per l'IB-Jove. Més informació.
Qüestionari del Portal de Joventut. Ajuda’ns a definir els continguts i els serveis que ha d’incloure el portal de joventut. 27/11/2015 Qüestionari del Portal de Joventut. Ajuda’ns a definir els continguts i els serveis que ha d’incloure el portal de joventut.
b

 

INFOJOVE > QUI SOM?

 

El Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ), adscrit a la conselleria competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears, és el representant de la comunitat autònoma de les Illes Balears en les tasques de coordinació, col·laboració i cooperació amb tots els serveis que integren la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove.

Els objectius primordials del CBIDJ són els d'informar, orientar, assessorar i investigar sobre tots els temes que puguin ser d'interès per a la joventut.

Quines funcions té? A més de coordinar tots els serveis d'Informació Jove integrats a la Xarxa Balear, el Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut (CBIDJ) té les funcions següents:

a) Representar les Illes Balears en les relacions de col·laboració, coordinació i cooperació que s'estableixin amb organismes similars de les distintes administracions públiques.

b) Promoure la creació de nous serveis d'informació.

c) Prestar assessorament sobre la creació de nous serveis.

d) Promoure la creació i l'avaluació d'espais comuns de la Xarxa Balear d'Informació Jove.

e) Col·laborar amb els serveis d'informació quant a l'aportació de material de consulta i publicacions.

f) Formar i reciclar el personal informador de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

g) Promoure i coordinar, si pertoca, l'edició de publicacions de tipus informatiu que siguin d'interès per als joves en general.

h) Promoure dins la Xarxa Balear d'Informació Jove el desenvolupament de les noves tecnologies informàtiques i l'aplicació d'aquestes, per a la millora de la qualitat de la informació i la seva major difusió als joves.

i ) Analitzar, estudiar i resoldre les qüestions que afectin els serveis d'Informació Jove.

j) Cooperar amb les distintes administracions públiques i els organismes, nacionals o internacionals, dedicats a tasques informatives i documentals.

k) Cooperar amb les distintes entitats i associacions que duguin a terme programes relacionats amb els joves i, molt especialment, amb els joves més desfavorits.

l) Vetllar pel compliment de les normes aplicables als serveis d'Informació Jove.