Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

 

 

Protocol assetjament-I.jpg Protocol Mobilitat-IV.jpg

Protocol assetjament sexual, per raó de sexe o d'orientació sexual

Protocol mobilitat administrativa per violència de gènere

Comunicació no sexista-II.jpg Conciliació-I.jpg

Comunicació (llenguatge i imatge) no sexista 

Conciliació i coresponsabilitat
suggeriments igualtat.jpg
Bústia de suggeriments
plaigualtat@dgfun.caib.es

 

Notícies i comunicats

Publicat nou Acord que introdueix novetats en matèria de conciliació de la vida laboral, personal i familiar 17/07/2017 Publicat nou Acord que introdueix novetats en matèria de conciliació de la vida laboral, personal i familiar
Curs d'Igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere 11/07/2017 Curs d'Igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere
Conferència: L'impuls de la Llei 8/2016 LGTBI en l'àmbit de les administracions públiques: el repte de la sensibilització i la difusió 22/06/2017 Conferència: L'impuls de la Llei 8/2016 LGTBI en l'àmbit de les administracions públiques: el repte de la sensibilització i la difusió

  Veure totes