Torna

Recursos didàctic i geoestadístiques

ESTADÍSTIQUES DE LES ILLES BALEARS

Aquest apartat recull dades corresponents a la superfície de les Illes Balears per illa i municipi i a la longitud de la línia de costa per illes.

Operacions geoestadístiques

 • 401 006: Entorn físic - Dades geogràfiques
  • 450 001 01 Superfície illes i municipis: Excelcsv
  • 450 001 02 Longitud costa: Excelcsv
  • 450 001 03 Coordenades geogràfiques: Excelcsv
  • 450 001 04 Altituds màximes: Excel, csv
  • 450 001 06 Extensió perímetre i cota màxima: Excel, csv

map.pngConsultar mapes de l'entorn físic

map.pngConsultar els mapes del sòl urbà i urbanitzable