Torna

Energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears

Diagnòstic i línies d’actuació

És possible que en un futur tota l’energia que es consumeixi a les Illes Balears sigui d’origen renovable? Hi ha tecnologies d’energies renovables prou madures? Quin potencial tenen les energies renovables a les Illes Balears? Tenen sentit les energies renovables a la nostra Comunitat? Quines actuacions són necessàries per afavorir la penetració de les energies renovables?

Amb l’objectiu de donar resposta a aquestes i d’altres qüestions relacionades amb les energies renovables i l’eficiència energètica la Direcció general d’Indústria i Energia ha elaborat el document “Energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears: diagnòstic i línies d’actuació” que es presenta aquí per tal que les persones i institucions interessades ens puguin fer arribar les aportacions que considerin oportunes.

Per això,  els enllaços que es troben a continuació proporcionen accés a la descàrrega del document.

 

llibre energies 2015 (castellano).pdfllibre energies 2015 (castellano).pdf

llibre energies 2015(català).pdfllibre energies 2015(català).pdf

 

 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides amb aquest formulari formaran part d’un fitxer informàtic propietat de la CAIB que té la finalitat de gestionar les competències que té atribuïdes en matèria d'indústria i energia. Aquestes dades seran tractades informàticament amb la màxima confidencialitat per la Direcció General d'Indústria i Energia