Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Servei de cobertura gràfica de la Presidència de les Illes Balears i de suport a la ralització de les conferències i rodes de premsa a Consolat de Mar

MEPRO 2017 5664

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Presidència

Entitat que rep l'encàrrec: Multimedia de les Illes Balears SAU

Núm. Expedient: MEPRO 2017 5664

Objecte: Prestació del servei de cobertura gràfica, en foto i vídeo, dels actes institucionals i protocol·laris de la Presidència de les Illes Balears així com de tots aquells actes de caire públic que comptin amb la presència de la presidenta. Així mateix, inclou el suport a la realització de les rodes i conferències de premsa que tenen lloc al Consolat de Mar, incloent les tasques d’edició de vídeos; tot això d’acord amb les instruccions i a requeriment de la Secretaria de Comunicació del Gabinet de la Presidència

Pressupost: 122.886 euros

Obligacions econòmiques: publicades al BOIB núm. 63 de 8 de maig de 2014

Durada: 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018

Data d'aprovació/signatura de l'acord:


Contractació de tercers (Subcontractació): NO

Previsió: NO

Import o % màxim previst:


Observacions: Dia 2 de març de 2018 es va aprovar la resolució de reconeixement de la successió empresarial per dur a terme l’encàrrec fet a la societat Multimèdia de les Illes Balears per a la prestació del servei de cobertura gràfica de la Presidència de les Illes Balears i de supor a la realització de les conferències i rodes de premsa a Consolat de Mar, a favor de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document