Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió a TRAGSATEC per dur a terme la redacció del projecte bàsic i d'execució de rehabilitació de l'edifici «Antic magatzem de baixa i capella» a Sa Coma (Eivissa)

MEPRO 2017/5444

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Entitat que rep l'encàrrec: Tecnologías y Servicios Agrarios, SA (TRAGSA)

Núm. Expedient:  MEPRO 2017/5444

Objecte: dur a terme la redacció del projecte bàsic i d'execució de rehabilitació de l'edifici «Antic magatzem de baixa i capella» a Sa Coma (Eivissa)

Pressupost: 35.653,88 €

Obligacions econòmiques:  Resolució de 13 de juny de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA pel qual s'actualitzen els preus simples de les tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos (BOE núm.143 de 16 de juny de 2017)

Durada: dos mesos i mig comptadors des de la notificació de la Resolució d'aprovació de l'encàrrec

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 15 de novembre de 2017


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document