Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

10/12/2019 Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per al manteniment de l’aplicació AVACAT durant l’any 2019.
23/07/2019 Servei de missatges telefònics sms per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici  2019
30/07/2019 SERVEI DE PROGRAMACIÓ I MANTENIMENT DELS APLICATIUS BASATS EN ORACLE I J2EE DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT PER ALS ANYS 2019 I 2020
30/07/2019 SERVEI DE SUPORT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS DE LES ILLES BALEARS L’ANY 2019

Accediu al cercador