Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

30/07/2019

SERVEI DE SUPORT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS DE LES ILLES BALEARS L’ANY 2019

MEPRO 2018/ 10298

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Educació i Universitat

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Eduació, Universitat i Recerca

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT). 

Núm. Expedient: MEPRO 2018/ 10298

Objecte: Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l’any 2019.

Pressupost: 428.075,60 €

Obligacions econòmiques: 

Durada: Des de l’1 de gener de 2019 fins el dia 31 de desembre de 2019.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 21 de desembre de 2018.


Contractació de tercers (Subcontractació): 

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document