Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Sessions InterPal / Inter-mensual de cures pal·liatives

Atesa la necessitat de crear un punt de trobada entre els professionals que atenen directament o indirectament les persones amb necessitat de rebre atenció pal·liativa, el Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears ofereix sessions de caràcter formatiu, denominades “sessions intermensuals”, l’objectiu principal de les quals és potenciar l’àrea de gestió del coneixement entre els professionals sanitaris relacionats amb les cures pal·liatives o que hi estiguin interessats.

Es programaran sessions mensuals, dirigides a serveis específics i convencionals de cures pal·liatives, en les quals s’abordaran matèries relacionades amb les diverses dimensions d’intervenció de l’àmbit de les cures pal·liatives. Seran impartides a l’Aula Pare Catany (recinte de l’Hospital Psiquiàtric) el primer dimarts de cada mes i estaran acreditades per la Comissió de Formació Continuada (CFC). N’adjuntam el calendari previst.

El Centre Coordinador espera que aquesta iniciativa serveixi per millorar l’atenció de les persones amb necessitat d’atenció pal·liativa de les Illes Balears.

 

CALENDARI SESSIONS INTER-MENSUALS 2019. II SEMESTRE
DATA
TÍTOL PONENT
3 de setembre Experiència d’una rotació externa de CP al Japó Matteo Manucci
Metge de l’ESAD (Equip de Suport d’Atenció Domiciliària)
1 d'octubre Necessitats de cures pal·liatives en l’entorn hospitalari.Estudi de prevalença Joana Mª Julià Mora
Infermera de l’Equip de Suport Hospitalari de l’Hospital de Manacor
5 de novembre Animals, una nova eina complementaria en les Cures Pal·liatives Magdalena Reynés
Metgessa de l’ESAD (Equip de Suport d’Atenció Domiciliària)
3 de desembre Associació Inedithos Francisca Negre
Sebastià Verger
Voluntaris de l’associació Inedithos

 

go.gif Sessions Intermensuals realitzades