Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Sessions InterPal / Inter-mensual de cures pal·liatives

Atesa la necessitat de crear un punt de trobada entre els professionals que atenen directament o indirectament les persones amb necessitat de rebre atenció pal·liativa, el Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears ofereix sessions de caràcter formatiu, denominades “sessions intermensuals”, l’objectiu principal de les quals és potenciar l’àrea de gestió del coneixement entre els professionals sanitaris relacionats amb les cures pal·liatives o que hi estiguin interessats.

Es programaran sessions mensuals, dirigides a serveis específics i convencionals de cures pal·liatives, en les quals s’abordaran matèries relacionades amb les diverses dimensions d’intervenció de l’àmbit de les cures pal·liatives. seran impartides a la plataforma Teams a principis de cada mes i després es deixaran penjades a aquesta web. N’adjuntam el calendari previst.

El Centre Coordinador espera que aquesta iniciativa serveixi per millorar l’atenció de les persones amb necessitat d’atenció pal·liativa de les Illes Balears.

 

CALENDARI SESSIONS INTER-MENSUALS 2020. I SEMESTRE
DATA
TÍTOL PONENT

6 d'octubre de 2021

Compasión en salud ¿es necesaria?  Belén González
2 de novembre de 2021 Gestió de la Covid a  residències a Balears  
14 de desembre de 2021  Deseos de adelantar la muerte  Juan Pablo Leiva

 

go.gif Sessions Intermensuals realitzades