Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Enllaços d'interès

 

link3.gif Nota de premsa sobre el Dia Mundial contra el Càncer. "Por un enfoque integral"

link3.gif Alfinlibros.com. Llibreria online especialitzada. Ofereix novetats o reedicions que comparteixen un eix comú "Afrontant la vida, afrontant la mort: els processos de pèrdua"

link3.gif Guia d'informació per a pacients i familiars. Guia d'Informació sobre Cures Pal·liatives. Sevilla: Conselleria de Salut. Junta d'Andalusia, 2009.

link3.gif Guia d'informació per a pacients i familiars. Guia per al control de símptomes en Cures Pal·liatives. Granada: Escola de Pacients. Escola Andalusa de Salut Pública, 2009.

link3.gif Guia d'informació per a familiars. Pacients al final de la seva vida. Conselleria de Sanitat. Govern de Cantàbria, 2009.

link3.gif Guia d'informació per a familiars. Guia per a familiars en dol. Societat Espanyola de Cures Pal·liatives. 

link3.gif Guia d'informació per a familiars. Guia per a l'afrontament del dol. Granada: Escola de Pacients. Escola Andalusa de Salut Pública, 2009.