Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

1. Territori i població

- Informes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en els informes.

 Informe sobre la necessitat de validació de les firmes dels veïns en el procés de segregació de part del territori d'un terme municipal (juliol 2001)