Torna

IBAVI - Institut Balear de l'Habitatge Ajudes

Tornar al llistat de notícies

02/02/2017

Modificació del Conveni de col·laboració signat el 30 de setembre de 2009 entre la Conselleria de Territori, Energía i Mobilitat, mitjançant l'lnstitut Balear de I'Habitatge (IBAVI), el Consell Insular de Menorca i I'Ajuntament de Sant lluís (Menorca) sobre la cessió de terrenys per a la promoció d'habitatges de protecció pública i dependències municipals

Per a més informació podeu descarregar el següent document