Torna

IBAVI - Institut Balear de l'Habitatge Ajudes

Tornar al llistat de notícies

07/06/2016

Addenda III al conveni de col·laboració signat entre la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques mitjanfant l'lnstitut Balear de I'Habitatge i l'Ajuntament de Campos en data 28 d'octubre de 2009, sobre la cessió de terrenys a favor de l'ajuntament per a la futura construcció d'un centre escolar, per a la substitució del mitjà de pagament de la compensació econòmica reconeguda al conveni a favor de l'ajuntament, pel seu equivalent en sòl resultant del projecte de reparcel·lació.

Per a més informació podeu descarregar el següent document