Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Medi i recursos hídrics

Zones humides (Aigües superficials epicontinentals tipus transició)

En aquesta secció es poden consultar diversos documents tècnics i divulgatius de referència en relació a les zones humides:

 

        ->NOUS TREBALLS 2016 AIGÜES SUPERFICIALS<-

Documents tècnics

PDF Inventari Zones Humides (2002) i Cartografia vegetal de les zones humides de les Balears (2006)

PDF 2007 Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Document tècnic)

PDF 2007 Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Fitxes de zones humides)

PDF 2007 Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Fitxes de basses temporals d'interès científic)

PDF 2006 Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Cartografia de les masses d'aigua càrstiques)

PDF 2006 Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Cartografia de les zones humides)

PDF 2009 Estudi hidrològic de la conca del Pla de Sant Jordi (Document de diagnosi inicial)

PDF 2010 Modelització hidràulica superficial en dues dimensions i model piezomètric d’aigües subterrànies del Pla de Sant Jordi

PDF 2010 Proposta d’actuacions al Pla de Sant Jordi


Avaluació de la qualitat ambiental

PDF 2007 Avaluació de la qualitat Ambiental de les masses d'aigua epicontinentals: Zones humides

 PDF 2007 Avaluació de la qualitat Ambiental de les masses d'aigua epicontinentals: Zones humides (Annexes)

PDF 2008 Informe corresponents a les mostres de biota Zones Humides (2007)

PDF 2009 Evaluació Qualitat Ambiental masses de transició i zones humides (2009)


 Documents de divulgació:

PDF Document de divulgació de l'esquema inicial de temes importants sobre masses d'aigua epicontinentals referent als torrents i zones humides (Estat ecològic, principals pressions i programa inicial de mesures)