Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Medi i recursos hídrics

Zones humides (Aigües superficials epicontinentals tipus transició)

En aquesta secció es poden consultar diversos documents tècnics i divulgatius de referència en relació a les zones humides:

 

        ->NOUS TREBALLS 2016 AIGÜES SUPERFICIALS<-

Documents tècnics:

PDF Avaluació de la qualitat Ambiental de les masses d'aigua epicontinentals: Zones humides

PDF Avaluació de la qualitat Ambiental de les masses d'aigua epicontinentals: Zones humides (Annexes)

-> Cartografia vegetal de les zones humides de les Balears <-

PDF Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Document tècnic)

PDF Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Fitxes de zones humides)

PDF Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Fitxes de basses temporals d'interès científic)

PDF Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Cartografia de les masses d'aigua càrstiques)

PDF Delimitació, caracterització, classificació i inventari de les zones humides de les Balears (Cartografia de les zones humides)

PDF Estudi hidrològic de la conca del Pla de Sant Jordi (Document de diagnosi inicial)

PDF Modelització hidràulica superficial en dues dimensions i model piezomètric d’aigües subterrànies

PDF Proposta d’actuacions

PDF Evaluació Qualitat Ambiental masses superficials Humetals 2009

PDF Informe corresponents a les mostres de biota Zones Humides (2007)

 

Documents de divulgació:

PDF Document de divulgació de l'esquema inicial de temes importants sobre masses d'aigua epicontinentals referent als torrents i zones humides (Estat ecològic, principals pressions i programa inicial de mesures)