Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Medi i recursos hídrics

Medi fluvial (Aigües superficials epicontinentals tipus riu (torrents))

En aquesta secció es poden consultar diversos documents tècnics i divulgatius de referència en relació al medi fluvial:

->NOUS TREBALLS 2016 AIGÜES SUPERFICIALS<-

 

Documents tècnics:

PDF 2007 Avaluació de la qualitat Ambiental de les masses d'aigua epicontinentals: Torrents

PDF 2007 Avaluació de la qualitat Ambiental de les masses d'aigua epicontinentals: Torrents (Annexes)

PDF Avaluació Qualitat Ambiental masses superficials Torrents 2010

PDF Avaluació Qualitat Ambiental masses superficials Torrents 2010 Annexos

PDF Avaluació Qualitat Ambiental masses superficials Torrents 2010 Annex IV

PDF Informe corresponent a les mostres d'aigües de drenatges agrícoles Torrents (2006-2007)

PDF Informe corresponent a les mostres d'aigües residuals de depuració (EDARs) Torrents (2006-2007)

Cartografia de la vegetació de ribera

PDF Cartografia de la vegetació de ribera i valoració del seu estat ecològic, a l’illa de Menorca Fase I (Algendar, Trebalúger, Son Fideu, Son Boter, Cala’n Porter, Puntarró, Santa Catalina, Mercadal, Montpalau i S’alairó)

PDF Annexos a la cartografía de la Fase I - Part 1

PDF Annexos a la cartografía de la Fase I - Part 2

PDF Annexos a la cartografía de la Fase I - Part 3

PDF Annexos a la cartografía de la Fase I - Part 4

PDF Annexos a la cartografía de la Fase I - Part 5

PDF Annexos a la cartografía de la Fase I - Part 6

PDF Annexos a la cartografía de la Fase I - Part 7

PDF Cartografia de la vegetació de ribera i valoració del seu estat ecològic, a l’illa de Menorca Fase II (Es Bec, Binidelfà, Binigaus, Na bona, Sta Anna, Algendaret, Binissaid, Algaiarens i Coll Roig)

PDF Annexos a la cartografía de la Fase II - Part 1

PDF Annexos a la cartografía de la Fase II - Part 2

PDF Annexos a la cartografía de la Fase II - Part 3

PDF Annexos a la cartografía de la Fase II - Part 4

PDF Annexos a la cartografía de la Fase II - Part 5


 

Documents de divulgació:

PDF Document de divulgació de l'esquema inicial de temes importants sobre masses d'aigua epicontinentals referent als torrents i zones humides (Estat ecològic, principals pressions i programa inicial de mesures)