Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Manual de Xerojardineria

La Direcció general de Recursos Hídrics ha elaborat el present manual arran del Programa de Conservació i Estalvi d’Aigua del Pla Hidrològic, amb la finalitat d’oferir eines per afavorir l’ús eficient de l’aigua.

El manual es dirigeix a tècnics de medi ambient, tècnics de parcs i jardins, entitats locals, professionals vinculats al sector de la jardineria i del paisatgisme, enginyers, arquitectes, tècnics relacionats amb el sector forestal i ornamental, professionals del sector de la producció i la comercialització de plantes i llavors, i fins i tot als aficionats a la jardineria. La lectura de la guia no substitueix els serveis professionals, però pot ajudar a augmentar el coneixement i millorar la presa de decisions dels responsables respecte a la xerojardineria.

S’indiquen pautes per crear, reconvertir i manejar de manera sostenible els jardins i les zones verdes; sota el paraigua dels set principis de la xerojardineria.

PDF Manual de xerojardineria per a l’ús eficient de l’aigua al jardí en les Illes Balears

 

El manual inclou un catàleg de les 70 principals espècies vegetals adaptades a les nostres illes i amb requeriments de reg modests.

Arxiu CompresFitxes d'espècies del manual de xerojardineria