Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Participació pública

Fase II del Pla de Participació de la DMA (2007-2008)

Durant la segona fase del Pla de Participació de la Directiva Marc de l’Aigua (període de juny de 2007 fins a març de 2008), es celebraren diversos tallers participatius sectorials que van tractar aspectes sobre la determinació de l'Esquema de Temes Importants en matèria de gestió de les aigües i el Programa de Mesures (article 11 de la DMA).

En aquests tallers van participar 195 agents socials de les Illes Balears, que partint de les aportacions realitzades en la Fase I del Pla de Participació de la Directiva Marc de l'Aigua, han aportat la seva percepció i coneixement local, enriquint els debats i contribuint a l'enteniment entre diferents sectors, complementant així la visió tècnica i dels gestors respecte al programa de mesures per a les masses d'aigües de les Illes Balears.

En aquesta secció es poden consultar els Informes de Resultats dels tallers i les galeries de fotos. Aquests documents es troben en la Direcció General de Recursos Hídrics i han estat considerats en la implementació de la Directiva Marc de l'Aigua a les Illes Balears i en l'elaboració del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears.

PDF Guia de participació

Resultats dels tallers:

PDF Informe de síntesi de resultats dels 11 tallers de participació de la Fase II: Aigües continentals i costaneres de les Illes Balears

Resultats dels tallers d'aigües continentals

Resultats dels tallers d'aigües costaneres

PDF Resultats del taller tècnic