Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Participació pública

Fase I del Pla de Participació de la DMA (2006-2007)

Durant la primera fase del Pla de Participació de la Directiva Marc de l’Aigua (període d'octubre de 2006 fins a maig de 2007), es celebraren diversos tallers participatius sectorials que van tractar aspectes sobre la caracterització de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears i les pressions més significatives que afecten a  les seves masses d'aigua (articles 5 i 6 de la DMA).

En aquests tallers van participar 186 agents socials de les Illes Balears, aportant la seva percepció i coneixement local, enriquint els debats i contribuint a l'enteniment entre diferents sectors, complementant així la visió tècnica i dels gestors respecte al diagnòstic de les pressions.

En aquesta secció es poden consultar els Informes de Resultats dels tallers, així com les fitxes tècniques i les galeries de fotos. Aquests documents es troben en la Direcció General de Recursos Hídrics i han estat considerats en la implementació de la Directiva Marc de l'Aigua a les Illes Balears i en l'elaboració del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears.

PDF Guía de participació

PDF Participants dels tallers

PDF Aportacions post-tallers -Maldemar- Aportació post-tallers de l'Associació Amics de la Pesca a Pulmó Lliure-

Resultats dels tallers:

PDF Informe de síntesi de resultats dels 11 tallers de participació de la Fase I: Aigües continentals i costaneres de les Illes Balears

Pàgina Web Resultats dels talllers d'aigües continentals

Pàgina Web Resultats dels tallers d'aigües costaneres

PDF Resultats del taller tècnic

Fitxes tècniques:

Pàgina Web Fitxes tècniques dels tallers d'aigües continentals

Pàgina Web Fitxes tècniques dels tallers d'aigües costaneres

PDF Fitxa tècnica del taller tècnic

Galeria fotogràfica:

Pàgina Web Galeria fotogràfica dels tallers d'aigües continentals

Pàgina Web Galeria fotogràfica dels tallers d'aigües costaneres

PDF Galeria fotogràfica del taller tècnic