Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Directori

En aquesta secció hi trobaràs el directori de l'Administració Hidràulica Balear:

 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma (Veure plànol)
Telèfon 971 17 66 66 - Fax 971 17 73 10
http://maap.caib.es

Vicenç Vidal Matas (Conseller)
Pàgina del Conseller

 

Direcció General de Recursos Hídrics

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma (Veure plànol de situació)
Telèfon 971 17 66 40 - Fax 971 78 49 06
http://dgrechid.caib.es

Juana María Garau Muntaner (Directora General)

Departament Técnic de Coordinació i Gestió de l'Aigua
Maria Far Sánchez

Servei d'Estudis i Planificació
Margalida Comas Colom

Servei d'Aigües Subterrànies
Maria Cinta Miguela Velasco

Servei d'Aigües Superficials
Joan Gomila Salas

Servei de Construcció
José Morell Fernández

Secció de Sanejament i Qualitat de les Aigües
Gabriel Gelabert Munar

Laboratori de l'Aigua
Francisca Mas Torres