Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació i dades disponibles

CONSUMS D'AIGUA

En aquesta secció trobaràs dades relacionades amb el consum d'aigua a les Illes Balears.CONSUM URBÀ D'AIGUA

Arxius disponibles en format PDF i full de càlcul:

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) per illa (2000-2021)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa d'Eivissa (2000-2021)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa de Formentera (2000-2021)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa de Mallorca (2000-2021)

PDF  Fulla de Càlcul ods  Dades de subministrament urbà per municipis, consums i aigua no comptabilitzada (pèrdues) a l'illa de Menorca (2000-2021)

 
Gràfiques per illes i municipis

Aigua no comptabilitzada

Mallorca

Menorca

Pitiüses


CONSUM AGRARI D'AIGUA

Els consums d'aigua agraris del territori balear s'han calculat mitjançant la teledetecció espacial.
L'origen de l'aigua consumida pel sector agrari prové d'aigües subterrànies i de les aigües depurades.

PDF Consums totals de los sectores Golf i Agricultura

PDF Estimació de la superfície regada al 2008 a Balears, a les illes i per municipi

PDF Procedencia de l'aigua de consum agrícola al 2008