Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Formulari d’actualització de les dades econòmiques del Cicle de l’Aigua. Abastiment d’aigua, servei de clavegueram i servei de depuració municipal

Per a poder calcular la recuperació del cost dels serveis relacionats amb l’aigua us sol·licitam les dades econòmiques d’aquest servei, tant d’ingressos (tarifes, tributs específics, etc.) com de despeses (inversions en depuració, clavegueram,etc.) del darrer any.

El formulari ha de ser completat pels responsables d'aquests serveis a cadascun dels ajuntaments.

Al següent enllaç, podeu descarregar el formulari en format pdf.

    PDF Formulari

Una vegada completat aquest qüestionari podeu enviar-lo per correu electrònic a abastimenturba@dgreghid.caib.es o mitjançant el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques abans de l’1 de març.

Aquesta informació es indispensable per a una correcta planificació hidrològica.