Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

La Directiva Marc de l'Aigua

Calendari

La implantació de la Directiva Marc de l'Aigua a les nostres illes ha seguit un rumb paral·lel al de altres demarcacions hidrogràfiques i està marcat per diferents fites que s'han anat assolint al llarg del camí.

El calendari general de implantació de la DMA i elaboració del Pla de Conca de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears ha estat el següent:

 

Calendari

(Pitja per ampliar l'imatge)