Torna

Actuacions cofinançades per la Direcció General d'Innovació i Recerca


Programa Operatiu FEDER 2014-2020

Logo FEDER

 

Les actuacions cofinançades per la Direcció General d'Innovació i Recerca s'emmarquen en els següents objectius del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020:

 • Objectiu temàtic 1: potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
 • Objectiu específic1.1.2: enfortir les institucions d'R+D i crear, consolidar i millorar les infraestructures científiques i tecnològiques.
 • Objectiu específic 1.2.1: impulsar i promocionar activitats d'I+i liderades per les empreses, donar suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i donar suport a la compra pública innovadora.
 • Objectiu específic 1.2.3: fomentar i generar coneixement de frontera i coneixement orientat als reptes de la societat i el desenvolupament de tecnologies emergents.
 • Objectiu temàtic 3: millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
 • Objectiu específic 3.4.1: promoure el creixement i la consolidació de les PIME, en particular, millorant el seu finançament, tecnologia i accés a serveis de suport avançats.


Programa Operatiu FSE

Loso FSE

Les actuacions cofinançades per la Direcció General d'Innovació i Recerca s'emmarquen en els següents objectius del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears per al període 2014-2020:

 • Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
 • Objectiu específic 8.1.3: augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades o demandants d'ocupació, amb inclusió de les de llarga durada i aquelles de més edat.
 • Objectiu específic 8.1.5: millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb majors dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació.
 • Objectiu temàtic 9: promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
 • Objectiu específic 9.1.1: millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció.
 • Objectiu específic 9.3.1: augmentar la integració sociolaboral de les persones pertanyents a collectius més vulnerables, a través d'actuacions que fomentin la igualtat de gènere i la conciliació de la vida personal i laboral, evitant al seu torn la discriminació múltiple.
 • Objectiu específic 9.4.1: millorar l'accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, socials i d'orientació, formació i educació, incloent l'eliminació dels estereotips.
 • Objectiu temàtic 10: invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i aprenentatge permanent.
 • Objectiu específic 10.2.1: augmentar el nombre d'alumnes de postgrau o titulats universitaris que obtenen formació en l'àmbit de l'R+D+I, fomentant el desenvolupament d'activitats en xarxa amb centres tecnològics, de recerca i empreses, amb èmfasi en la participació de dones.
 • Objectiu específic 10.4.1 augmentar la participació en la formació professional de grau mitjà i superior i millorar la qualitat de la formació professional.

 

 

 

portada_cohesion.gif