Torna

Dret d'accés a la informació pública

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Consiteix en el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de els seves funcions.


>> Sol·licitud de informació general sobre el funcionament de la Comunitat Autònoma

Si el que voleu és fer una simple sol·licitud d'informació general sobre:

  • competències i funcionament dels diferents òrgans i serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, localització de dependències o horaris d'oficines o altra informació general (tràmits, documentació, etc.)
  • procediments vigents de competència de l'Administració de la Comunitat Autònoma
  • o, en general, qualsevol informació que sigui necessària per a qui ha de relacionar-se amb l'Administració

No heu de fer-la a través d'aquest canal, sinó que l'heu de fer, de forma més senzilla, sense iniciar un procediment administratiu, també telemàticament si voleu, mitjançant els serveis d'atenció i informació a la ciutadania.