Torna

Dret d'accés a la informació pública

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Consiteix en el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de els seves funcions.


>> Informació sobre un procediment en el que es tengui la condició de persona interessada

Si el que voleu és conèixer l'estat de tramitació de qualsevol expedient administratiu en el qual teniu la condició de persona interessada, i que no estigui encara conclòs, tampoc no heu de fer la sol·licitud a través d'aquest canal, sinó que la podeu fer contactant directament amb la unitat gestora del procediment, o consultant, si escau, l'aplicació específica per a la gestió del  procediment concret.