Torna

Portal de les famílies

Subsidi per maternitat o paternitat


Subsidi per maternitat o paternitat

Que.png Què és?

És la prestació econòmica de la Seguretat Social que rep el treballador, durant el període de descans maternal o paternal.

Correspon a un 100 % de la base reguladora corresponent. L’Institut Nacional de la Seguretat Social el paga directament al treballador.

En el cas de part múltiple i d’adopció o acolliment de més d’un menor de manera simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill o menor acollit, a partir del segon, igual al que correspongui percebre pel primer, durant el període de sis setmanes immediatament posteriors al part, o bé, quan es tracti d’adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

llegir.png Més informació