Torna

Portal de les famílies

Renda mínima d'inserció


Renda mínima d'inserció

Que.png Què és?

És una prestació econòmica destinada a persones i nuclis familiars que es troben en una situació de risc d’exclusió social, que té com a objectiu la inserció sociolaboral.

llegir.png Més informació