Torna

Portal de les famílies

Reducció de jornada per lactància

  Què és?    Qui s'hi pot acollir?    Requisits     Altres dades d'interès    On es pot tramitar?    Més informació 


Què és? Què és?

És un dret dels treballadors a la reducció de la jornada per alimentar el nounat menor de 9 mesos.

El temps de què es pot gaudir fora del lloc de treball és d’una hora, que pot distribuir-se en dues fraccions o acumular-se en jornades laborals completes. La durada d’aquest permís s’incrementa proporcionalment en els casos de part múltiple.

Qui s'hi pot acollir? Qui s’hi pot acollir?

La mare o el pare, en el cas que ambdós treballin.

Requeriments Requisits

  • Per obtenir la reducció és necessari que qui la sol•licita compleixi aquests requisits:
  • Tenir un fill menor de 9 mesos.
  • Ser treballador en actiu.

Altres dades d'interès Altres dades d'interès

El treballador té dret a decidir l’horari i la durada del permís; no obstant això, ha d’avisar l’empresa 15 dies abans de reincorporar-se a la jornada ordinària.

On es pot tramitar? On es pot tramitar

A l’empresa en què es treballa.

Més informació Més informació

No s'han especificat.