Torna

Portal de les famílies

Reducció de jornada per cura de menor i d'altres familiars

  Què és?    Qui s'hi pot acollir?    Requisits     Altres dades d'interès    On es pot tramitar?    Més informació 


Què és? Què és?

És una reducció de la jornada laboral, amb reducció proporcional del sou. La reducció de la jornada pot ser d’un mínim d’una vuitena part i d’un màxim de la meitat.

Qui s'hi pot acollir? Qui s’hi pot acollir?

El treballador pot demanar la reducció de jornada. La reducció de salari és proporcional en els casos següents:

  • Treballadors que tenguin la guarda legal i la cura directa d’un menor de 8 anys.
  • Treballadors que tenguin la guarda legal i la cura directa d’una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial que no faci cap activitat remunerada.
  • Treballadors que tenguin la cura directa d’un familiar (avis, néts, pare, mare, germans, cònjuge, cunyats, sogres) que a causa de l’edat o d’haver tingut un accident o patir una malaltia no pugui valer-se per si mateix i no faci feina.

Requeriments Requisits

Ser treballador en actiu.

Altres dades d'interès Altres dades d'interès

No s'han especificat.

On es pot tramitar? On es pot tramitar

A l’empresa en què es treballa.

Més informació Més informació

No s'han especificat.