Torna

Portal de les famílies

Prestacions socials a les famílies del sistema públic de serveis socials


Prestacions socials a les famílies del sistema públic de serveis socials

Que.png Què és?

Comprèn el conjunt coordinat de prestacions tècniques i econòmiques destinades a la promoció i el desenvolupament ple de totes les persones, famílies i societat en general, per a l’obtenció d’un benestar social més gran i una millor qualitat de vida en l’entorn on es conviu.

llegir.png Més informació