Torna

Portal de les famílies

Prestacions per desocupació de caire assistencial


Prestacions per desocupació de caire assistencial

Que.png Què és?

És una prestació econòmica assistencial de tipus contributiva (prestació per desocupació) i no contributiva (subsidi per desocupació):

  • Prestació contributiva d’atur: és la prestació que es concedeix a la persona quan ha cotitzat a la Seguretat Social durant un temps determinat, acredita disponibilitat per a la cerca activa d’ocupació i accepta una ocupació adequada, entre altres requisits.
  • Subsidi d’atur: és la prestació que pot percebre un treballador que es troba en una situació de desocupació però que no ha cotitzat el temps suficient per poder percebre la prestació per desocupació contributiva.
  • Per altra banda, en matèria d’ocupació també es troben prestacions per a col•lectius específics: víctimes de violència de gènere, persones més grans de 52 anys, persones alliberades de presó, etc.

llegir.png Més informació