Torna

Portal de les famílies

Prestacions pel naixement de fills


Prestació per naixement o adopció d’un fill en el cas de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares que presenten una discapacitat

Que.png Què és?

És una prestació econòmica de la Seguretat Social per cobrir la situació de necessitat o excés de despesa de la unitat familiar quan hi ha un naixement o una adopció d’un fill.

llegir.png Més informació


Prestació econòmica per part o adopció múltiples

Que.png Què és?

És una prestació econòmica de la Seguretat Social que es concedeix per compensar l’augment de despeses quan el nombre de fills nascuts en un part és de 2 o més, o en el cas d’adopció múltiple. La prestació econòmica consisteix en un pagament únic. La quantia per a l’any 2011 és la següent:

— Naixement o adopció de 2 fills: 2.565,60 €
— Naixement o adopció de 3 fills: 5.131,20 €
— Naixement de 4 fills o més: 7.696,80 €

llegir.png Més informació