Torna

Portal de les famílies

Prestació econòmica per part o adopció múltiples

  Què és?    Qui s'hi pot acollir?    Requisits     Altres dades d'interès    On es pot tramitar?    Més informació 


Què és? Què és?

És una prestació econòmica de la Seguretat Social que es concedeix per compensar l’augment de despeses quan el nombre de fills nascuts en un part és de 2 o més, o en el cas d’adopció múltiple. La prestació econòmica consisteix en un pagament únic. La quantia per a l’any 2011 és la següent:

 • Naixement o adopció de 2 fills: 2.565,60 €
 • Naixement o adopció de 3 fills: 5.131,20 €
 • Naixement de 4 fills o més: 7.696,80 €

Qui s'hi pot acollir? Qui s’hi pot acollir?

Són beneficiaris de la prestació econòmica per part o adopció múltiples produïts a Espanya el pare o mare o, quan no n’hi hagi, la persona que reglamentàriament s’estableixi.

Requeriments Requisits

 • Tenir residència legal en el territori espanyol. Es considera complerta aquesta condició en el supòsit de treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori espanyol que es trobin en una situació assimilada a la d’alta i cotitzin en el corresponent règim espanyol de Seguretat Social.
 • No tenir dret a prestacions d’aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Altres dades d'interès Altres dades d'interès

No s'han especificat.

On es pot tramitar? On es pot tramitar

A les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de la localitat de residència de la unitat familiar.

 • Illa de Mallorca
  • Palma
   Carrer de Pere Dezcallar i Net, 3 (CP 07003)
   Telèfon(s): 971 43 73 00 / 971 43 73 15
  • Calvià
   Av. Puig de Saragossa 1-3 Urbanització Galatzó (CP 07180) 
   Telèfon(s): 971 13 15 02
  • Felanitx
   Carrer del 31 de Març, 14 (CP 07200)
   Telèfon(s): 971 58 01 44 / 971 58 41 53
  • Inca
   Carrer de Llorenç M. Duran, 44 (CP 07300)
   Telèfon(s): 971 50 01 46 / 971 50 02 81 
  • Llucmajor
   Carrer del Bisbe Taxaquet, 10 (CP 07620)
   Telèfon(s): 971 66 02 09
  • Manacor
   Carrer del Doctor Fleming, 25 (CP 07500)
   Telèfon(s): 971 82 31 00 / 971 82 31 01
 • Illa de Menorca
  • Maó
   Plaça de la Biosfera, 1 i 2 (CP 07701)
   Telèfon(s): 971 36 24 34 / 971 36 24 56
 • Illa d’Eivissa
  • Eivissa
   Avinguda d’Espanya, 57 (CP 07800)
   Telèfon(s): 971 30 11 56 / 971 30 12 12

Més informació Més informació

 • Al telèfon 900 16 65 65 (informació sobre pensions i altres prestacions). És un telèfon gratuït, comú a tot el territori nacional. L’horari d’atenció és, de dilluns a divendres, de 9 a 20 hores.
 • A la pàgina web de la Seguretat Social (http://www.seg-social.es).
 • A la pàgina web del Ministeri de Sanitat i Política Social (http://www.msc.es), a l’apartat d’ajuts a les famílies i a la infància.