Torna

Portal de les famílies

Permís per maternitat o paternitat biològica, adopció i acolliment


Permís de maternitat biològica, adopció i acolliment

Que.png Què és?

És el període de descans laboral que té qualsevol treballadora, independentment del règim al qual estigui acollida, en el cas de part, adopció o acolliment, sense perdre els seus drets salarials ni laborals.

llegir.png Més informació


Permís de paternitat

Que.png Què és?

És el període de descans que té el treballador en el cas de naixement, adopció o acolliment d’un fill sense perdre els drets salarials ni laborals, amb independència dels períodes de descans per maternitat descrits en l’apartat anterior.

llegir.png Més informació