Torna

Portal de les famílies

El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General de Menors i Família, en matèria de família, és l’òrgan encarregat de les polítiques de promoció i suport a les famílies i a les unitats de convivència.

Les actuacions específiques en matèria de família es poden classificar en serveis d’atenció directa, subvencions i òrgans de participació.