Torna

Portal de les famílies

Excedència

Que.png Què és?

És el permís al qual té dret un treballador durant un període de temps però sense dret a percebre el salari que cobrava


Excedència per tenir cura de fills

Que.png Què és?

És el permís de treball a què té dret el treballador per un període màxim de tres anys per cuidar el seu fill (biològic, adoptat o acollit) des de la data de naixement o la data de resolució judicial o administrativa.

llegir.png Més informació


Excedència per tenir cura de familiars directes

Que.png Què és?

És un permís a què té dret el treballador, la durada del qual pot ser d’un màxim de 2 anys, sempre que per negociació col•lectiva no s’hagi ampliat.

llegir.png Més informació