Torna

Portal de les famílies

Deduccions fiscals estatals


Deduccions fiscals estatals

Que.png Què és?

És una reducció fiscal per a les famílies, d’acord amb la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

llegir.png Més informació


Deducció per maternitat per fills menors de 3 anys

Que.png Què és?

És una deducció fiscal per donar suport a les famílies amb fills menors de 3 anys destinada a les mares que desenvolupen la seva activitat laboral fora de la llar.

La quantia econòmica és de 1.200 €, i es pot optar perquè s’aboni de manera anticipada per mensualitats (100 € mensuals) o bé perquè es dedueixi en la declaració de l’IRPF.

llegir.png Més informació