Torna

Portal de les famílies

Deduccions fiscals autonòmiques


Deduccions fiscals autonòmiques

Que.png Què és?

És un benefici fiscal per a les famílies de la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Aquesta prestació fa referència a la capacitat normativa del Govern de les Illes Balears sobre el tram autonòmic segons la normativa d’aquest impost.

llegir.png Més informació