cab
Portada  |  Contactar  | Català - Castellà       Segueix-nos a 
 

Mapa de recursos

El o la pacient amb necessitat de rebre cures pal·liatives a la nostra comunitat autònoma té a la seva disposició professionals dels dispositius assistencials d'atenció primària i atenció hospitalària que es responsabilitzen de la seva atenció sanitària. Disposem de 52 centres de Salut distribuïts per tot el territori i de 10 hospitals públics, a més dels concerts amb els centres privats, per oferir cobertura a les necessitats de salut de la població. A la vegada, es disposa d'un Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) i d'Emergències (061) que proporciona cobertura a tota la població de les illes.

Respecte als recursos específics dedicats a l'atenció de malalts i malaltes amb necessitat de cures pal·liatives es disposa de recursos domiciliaris, com són els Equips de Suport d'Atenció Domiciliària (ESAD) i hospitalaris, com són les Unitats de cures pal·liatives (UCP) dependents de GESMA (complex sociosanitari integrat pels hospitals de convalescència i rehabilitació, Hospital General i Hospital Joan March). 20 llits designats a cures pal•liatives a l’Hospital Sant Joan de Déu i un equip d’atenció psicosocial (EAPS) al mateix hospital i que dóna suport a més als hospitals Son Espases i Son Llàtzer.

Als hospitals: Universitari de Son Espases i el de Son Llàtzer, existeixen unitats funcionals de valoració sociosanitària (UVASS) que intervenen en el procés de selecció i valoració multidisciplinar dels pacients candidats a ser derivats a les unitats específiques (UCP, ESAD).

Existeix a més una interconsulta de Cures Pal·liatives dependents dels equips de GESMA, per a les unitats d'Oncologia d'ambdós hospitals.
A Menorca i Eivissa-Formentera, els equips formats per dos metges, dues infermeres i una psicòloga atenen els malalts hospitalitzats i domiciliaris.

Els equips de les UCP, són multidisciplinars, formats per professionals de la medicina, d'infermeria, de la psicologia, treball social, auxiliars administratius, auxiliars d'infermeria i voluntaris dels programes de voluntariat en les unitats hospitalàries.

link3.gif Atlas of Palliative Care in Europe 2013