LOGO CAIB
Contingut
26 març 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Prop de 500 persones presenten sol·licituds a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals de cinc municipis de Mallorca NNota Informativa

Foto de noticia

Prop de 500 persones presenten sol·licituds a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals de cinc municipis de Mallorca

L’Escola Balear d’Administracions Públiques (EBAP) ha rebut més de 950 sol·licituds, corresponents a 481 persones, a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals, als cossos de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà, mitjançant el procediment de concurs-oposició.
Ja es troben disponibles les dades provisionals de sol·licituds admeses i excloses, que es pot consultar a través d’aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/oposicionspl2018/ca/24032018_psu18_publicacio_llistes_provisionals_persones_admeses_i_excloses/

Les primeres dades reflecteixen l’interès que ha generat aquest procés, al qual una mateixa persona pot cursar diverses sol·licituds per a presentar-se a les convocatòries de diversos municipis. La consellera Catalina Cladera ha destacat aquest tràmit com “una passa més en el procés de regularització de les places interines dels cossos de policia dels ajuntaments de Balears, tal i com defensa el Govern”. La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha recordat que els processos que estan en marxa a diversos ajuntaments “neixen del Decret-Llei del Govern que va incloure la possibilitat d’organitzar concursos oposició per a convertir en places fixes de carrera aquells que eren interines en els diferents cossos de Policia Local de Balears.

El procediment en marxa afecta cinc cossos policials concrets, els de Palma, Calvià, Capdepera, Artà i Bunyola. Són els cinc municipis que han tramitat encomanes de gestió al Govern per a coordinar els processos i fer-los de manera sincrònica, a través del suport i organització de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).   

Del total de 953 sol·licituds registrades, prop de la meitat han estat presentades per a les proves selectives de la Policia Local de Palma, amb 440 instàncies, el que suposa una ràtio de cinc sol·licituds per cada una de les 96 places ofertes en aquest cos. Per a les proves de la Policia Local de Calvià, amb una oferta de 51 places, l’EBAP ha rebut 245 sol·licituds, el que també representa una ràtio de cinc peticions per cada lloc de feina.

A Capdepera, l’oferta consta de 9 places, mentre que en els casos d’Artà i Bunyola, la convocatòria és de 3 places a cada municipi. La ràtio més elevada en relació al nombre de sol·licituds es produeix al procés per accedir a la Policia Local de Bunyola, amb una mitjana de 35 sol·licituds per plaça (un total de 106 instàncies per a 3 places). En el cas d’Artà, s’han rebut 67 sol·licituds per a 3 places (una ràtio de 22 instàncies per plaça).

En aquest procés, només un 13% de les sol·licituds presentades haurien de realitzar les proves d’aptitud física que es requereix a la funció policial. Aquest fet és possible per que l’EBAP va celebrar l’any passat la convocatòria de proves d’acreditació de l'aptitud física per als cossos de Policia Local. Tots aquells aspirants que poden acreditar la superació d’aquella prova, queden convalidats en l’actual procés de concurs oposició.

De totes les sol·licituds, més d’un 90% corresponen a homes (886) i s’han registrat 67 presentades per dones. Per trams d’edat, el que acumula més instàncies és el de persones de 31 a 40 anys, amb 722 sol·licituds, mentre que 127 corresponen a persones amb més de 41 anys i els 104 restants, a la franja de 21 a 30 anys. D’altra banda, en aquesta oferta de places a Mallorca, l’EBAP ha rebut més de 20 instàncies des d’altres illes: en concret 15 procedeixen d’Eivissa i 9 de Menorca.

A partir de la publicació del llistat provisional d’admesos i excloses, en el BOIB d’aquest passat dissabte, s’obre el termini de presentació d’al·legacions, que s’allargarà fins el proper 11 d’abril. Posteriorment es publicarà el llistat definitiu d’admesos a cadascuna de les proves.  El primer exercici, de tipus test, en aquest procés d’oposicions està previst per a finals del mes de maig o principis de juny.