LOGO CAIB
Contingut
21 abril 2022Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Oberta a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i utilitat pública del projecte d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR des Castell NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Oberta a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i utilitat pública del projecte d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR des Castell

S'obre un termini de 30 dies a partir de demà perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 250,2 kWp i 240 kWn

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dijous l’obertura per part de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i utilitat pública del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’EDAR des Castell, a Menorca.

El projecte està situat al polígon 1, parcel·les 137 i 102 del terme municipal des Castell, i està promogut per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA). A partir de demà, dia 22 d’abril, s'obre un termini de 30 dies perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització d’aquesta instal·lació fotovoltaica i puguin consultar la documentació que s’adjunta en format digital a aquest anunci, o bé perquè ho facin de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Calçat, 2A baixos, 07011 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si s’escau, les al·legacions que considerin adients en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest projecte forma part del Pla d’Autoconsum de la Comunitat Autònoma presentat el passat dia 3 de març de 2022,  que reduirà en 13 milions d’euros la factura de la llum de l’Administració de manera anual i produirà fins a 60 MW de potència nous a través d’energia fotovoltaica, de manera que accelerarà la descarbonització de les illes. Així, es passarà del 2,4 % actual de renovables en l’Administració pública a cobrir fins al 34,4 % amb aquestes instal·lacions. El Pla, previst per al període 2022-2026, també té una previsió de reduir prop de 52.000 tones de CO2 l’any, l’equivalent a vuit mesos l’any sense vehicles a la via de cintura de Palma.

A més, també forma part del Pla de transició energètica (2022-26) de l’Agència Balear de l’Aigua, que preveu reduir un 24 % el consum energètic. Per a assolir l’objectiu, es preveu multiplicar per set la producció d’energia renovable actual mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques a dessaladores, depuradores, dipòsits i estacions de bombeig.