Noticies de la Conselleria de Turisme i Treball


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/actinf/notcontur/rss]
3
- Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 14/01/2011 11:24

Darrera execució: -

Següent execució: -


Descripció

Noticies d'actualitat de la Conselleria de Turisme i Treball

Origen de les dades

Conselleria de Turisme i Treball

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida