Formalitzacions


Accés a les dades

Format Nivell Tamany
Nivell 3
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/procon/liconform/rss]
3
133 Kb
Nivell 4
[http://dadesobertes.caib.es/recursos/procon/liconform/xml]
4
191 Kb

Informació d'actualitzacions

QR Code

Freqüència d'actualització: -

Data de creació: 18/07/2011 09:07

Darrera execució: 24/07/2011 09:05

Següent execució: -


Descripció

Formalitzacions

Origen de les dades

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llicència

No hi ha llicència d'alliberació definida